Available courses

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów z dysleksją

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów z dysleksją

Course

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Course

Wady wymowy dla nauczycieli polonijnych

Wady wymowy dla nauczycieli polonijnych

Course

Nauka czytania dla dzieci dwujęzycznych

Nauka czytania dla dzieci dwujęzycznych

Course
Self enrolment

Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania j. polskiego jako obcego

Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania j. polskiego jako obcego

Course
Self enrolment

Projekt: dysleksja

Projekt: dysleksja

Kurs przeznaczony dla nauczycieli polonijnych, którzy chcą nauczyć ...
Course


Aktualności

(No announcements have been posted yet.)