Dla tych, co są w kursie Moodle

Kurs pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"