19 września rozpoczyna się bezpłatny kurs języka polskiego on-line na poziomie A1 dla osób polskiego pochodzenia mieszkających w Ameryce Południowej.

Inicia no dia 19 de setembro, o curso de polonês online gratuito, para iniciantes (A1) de origem polonesa da América do Sul.

El 19 de septiembre comienza un curso on-line gratuito de lengua polaca (nivel A1) para personas de ascendencia polaca que viven en América del Sur.

Kurs będzie odbywał się w każdy czwartek od godziny 16:30 do 17:30 czasu brazylijskiego i argentyńskiego.

O curso acontecerá  nas quintas-feiras das 16:30 hs. às 17:30 hs.  (horário do Brasil).

El curso tendrá lugar todos los jueves de 16:30 a 17:30 (horario argentino).

Terminy 15 lekcji: 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12.

Datas das aulas: 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12.

Fechas de las clases: 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12.

Program kursu / Programação do curso / Programa del curso

  1. Polski alfabet, zwroty grzecznościowe, jak się masz, mam na imię, nazywam się, powitania  pożegnania, liczebniki 1 – 100, skąd jesteś? jaki znasz język? ile masz lat?

Alfabeto polonês; expressões gentílicas:  como estás,  meu nome é, chamo-me, saudações de acolhida –  bom dia,  ou de despedida –  adeus; números 1-100; de onde és; em que língua falas; quantos anos tens?

Alfabeto polaco, frases de cortesía, saludos y despedidas, ¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?, ¿de dónde eres?, ¿cuántos años tienes?, ¿Qué idioma hablas?, números del 1 al 100

2. Rodzaje gramatyczne, przedmioty codziennego użytku, osoby w pracy, rodzina, znajomi.

Gêneros gramaticais, objetos usados no cotidiano: no trabalho, com a familia e amigos.

Generos gramaticales, objetos cotidianos, trabajo, familiares, amigos.

3. Przymiotniki, opis wyglądu, cechy charakteru, profesje.

Adjetivos, descrição de aparência, feições, características de personalidade, profissões.

Adjetivos, apariencia, rasgos de carácter, profesiones.

4. Z kim mieszkasz? Kim jesteś? Czym się interesujesz? (narzędnik).

Com quem moras? Quem és? Quais  são seus interesses? (instrumental)

¿Con quién vives?, ¿Quien eres?, ¿Qué te interesa? (Instrumental)

5. Aktywności w pracy i poza nią, co lubisz robić? czego nie lubisz?

Atividades no trabalho e fora do trabalho, o que gosta de fazer? O que não gosta de fazer?

Actividades dentro y fuera del trabajo, ¿qué te gusta hacer? ¿qué no te gusta hacer?

6. Częstotliwość, co robisz codziennie? Koniugacje.

Frequência: o que você faz todos os dias. Conjugações.

Frecuencia, ¿qué haces todos los días? Conjugaciones.

7. Pieniądze zakupy, dialogi w sklepie, kuchnia, restauracja, biernik.

Dinheiro, compras, diálogos na loja, cozinha, restaurante. Acusativo.

Dinero, compras, diálogos en la tienda, cocina, restaurante. Acusativo.

8. Codzienne zadania i obowiązki, godziny, dni tygodnia.

Atividades quotidianas, horas, dias da semana.

Tareas y responsabilidades diarias, horas, días de la semana.

9. Umawianie się na spotkania, organizacja czasu, do / na.

Como se comunicar para encontra-se com conhecidos, organização do tempo, preposições: do, na.

Encuentros, organización del tiempo, preposiciones do/na.

10. Miejsca w mieście, poruszanie się (iść/chodzić, jechać/jeździć).

Lugares  numa  cidade / movimento ir, caminhar, viajar (iść, chodzić, jechać, jeździć).

Lugares en la ciudad, transporte (iść, chodzić, jechać, jeździć).

11. Dopełniacz – nie mam, nie lubię, nie chcę, porównanie z biernikiem.

Genitivo – não tenho, não gosto de, não quero, comparação com o acusativo.

Genetivo – no tengo, no me gusta, no quiero, comparación con el Acusativo.  

12. Czas przeszły, miesiące.

Verbo no passado, meses.

Tiempo pasado, meses

13. Zapisywanie dat, ważne wydarzenia, święta i okazje w Polsce.

Datas, eventos importantes, festas, datas comemorativas na Polônia.

Fechas, eventos importantes, días festivos y fechas especiales en Polonia.

14. Czas przyszły, plany, cele.

Verbo no Futuro, planos, objetivos.

Tiempo futuro, planes, objetivos

15. Pisanie maili, oficjalna korespondencja, uprzejme zwroty.

Correspondência pelo e-mail, correspondências oficiais, expressões  de cortesia.

correo electrónico, correspondencia oficial, fórmulas de cortesía

Aby zapisać się na kurs proszę o wypełnienie poniższego formularza do dnia 13 września.

Para se inscrever no curso peço que seja  preenchido o formulário até o 13 de setembro.

Para inscribirse al curso, por favor complete el siguiente formulario antes del 13 de septiembre.


Sześciotygodniowy kurs e-learningowy na temat specyfiki nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego ze szczególnym naciskiem na rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz czytania.

Kurs obejmuje wybrane elementy metodyki języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2 i B1. 

Kurs trwa 10 tygodni. Każdy tygodniowy moduł składa się z webinaru dla uczestników (wtorki, godzina 21.00 czasu polskiego) oraz materiałów.

W razie pytań organizacyjnych prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.comKURS E-LEARNINGOWY DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

WSTĘP DO NAUCZANIA DZIECI POLONIJNYCH JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE B1

PROWADZĄCY: dr Rafał Młyński, Magdalena Dębowska

temat modułuprowadzącyproponowana data
1.Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1Magdalena Dębowska9.09
2.Zagadnienia gramatyczne w powiązaniu ze sprawnością mówieniadr Rafał Młyński16.09
3.Zagadnienia leksykalne w powiązaniu ze sprawnością czytania ze zrozumieniemdr Rafał Młyński23.09
4. Sprawność pisania – o ćwiczeniu wymaganych przez SWE form wypowiedzi oraz ich ocenianiuMagdalena Dębowska30.09
5.Podsumowanie z prezentacją materiałów przydatnych do nauczania na poziomie B1.Magdalena  Dębowska/dr Rafał Młyński7.10

 

Pięciotygodniowy kurs e-learningowy na temat specyfiki nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego na poziomie B1

Dostępny od 9.09 do 7.10 na platformie edukacyjnej ODNSWP.

Materiały dydaktyczne udostępniane co poniedziałek w formie elektronicznej pozwalają uczestnikom na dostosowanie toku pracy do własnych możliwości czasowych.

Materiały obejmują zarówno filmy szkoleniowe, prezentacje, jak i linki do ciekawych artykułów, filmów, pomocy on-line.

Uczestnicy otrzymują elektroniczny certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.