Agata Zakrzewska - Okrojek - lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Jest pasjonatką nowoczesnego i kreatywnego nauczania. Autorka strony "Polski na Czasie", dziennikarka w magazynie "Polonistyka", "Cool School" i kwartalniku metodycznym "Uczymy, jak uczyć".